بلاگ

کدام بازی ها با ورق پاسور انجام می شود؟

بازی های که با ورق پاسور انجام می شود؟

از کاربرهای اصلی ورق پاسور استفاده آن در بازی های مختلف و متنوع با قوانین ثابت یا متغیر است. بازی با ورق پاسور بیش از ۸۰ نوع گوناگون است که با دسته های مختلف ۵۲ تایی یا ۵۴ تایی و یا ۲ دست ورق انجام می شود. از بازی های پاسور موارد زیر را می توان نام برد:

 

 • بازی بریچ
 • بازی باکارا
 • بازی بلک جک
 • بی بی سلام
 • بی دل
 • ۵۲
 • ۸ و ۹
 • لارانس
 • زندگی
 • حکم
 • پوکر بلوف
 • پینوکل
 • جریمه
 • ریم
 • چهاربرگ
 • مارک
 • اسپید
 • مجازات
 • رینگو
 • شلم
 • جوکر
 • وسیت
 • هزاری
 • هفت خبیث
 • قاشقی
 • قهوه
 • نپ
 • کاناستا

 

بازی پوکر

یکی از جذاب ترین بازی هایی که با کارت های بازی انجام می شود، بازی پوکر است و کاربرد زیادی در قمارخلنه ها و کازینوها دارد و در بین کشورهای اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گیرد و بیشتر به صورت زیرزمینی و مخفیانه انجام می شود. بازی پوکر انواع مختلفی مثل اوماها، تگزاس، هولدم، پوکر ۷کارته، پوکر ۵کارته، جوکر پوکر دارد.بازی پوکر به عنوان یک بازی برای تعداد ۲ تا ۷ بازیکن درنظر گرفته شده اما هرچه تعداد بازیکنان بیشتر باشد مثلا ۶ یا ۷ نفر بهتر است برخی از پوکرها را با بیش از ۷ نفر نیز می توان انجام داد.

برای این بازی از یک دسته ورق استاندارد بین المللی ۵۲ کارته استفاده می شود و بالاترین کارت، کارت آس یا تک یا A است و پس از آن k  شاه، Q بی بی، J سرباز و ۱۰ ، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲قرار دارد. در شرایطی کارت آس ممکن است کم ارزش ترین کارت و پس از ۲ قرار بگیرد.دربازی پوکر از چیپ یا ژتون برای نشان دادن پول در بازی استفاده می شود، برخی با اعداد و برخی با رنگ سفید و قرمز و آبی و توافق بر سر ارزش آن به کار گرفته می شود.ابتدا بازیکنان مبلغ اولیه شرط را با قرار دادن چیپ های خود در یک منطقه مشترک مشخص  یا پات  وارد می کنند.کارت پخش کن به بازیکنان کارت می دهد.بازیکنان می توانند مبلغ اولیه شرط خود را افزایش دهند( اگر بازیکنی این کار را انجام دهد همه بازیکنان باید به اندازه آن بازیکن چیپ بگذارند و اگر بازیکنی این کار را نکند باید چیپ های خود و کارت هایش را کنار بگذارد و در اصطلاح فولد شده است.)

بازکنی که فولد نشده اند بازکنان فعال هستند وقتی همه بازیکنان مبلغ مساوی را به پات وارد کردند شرط بندی پایان می یابد.بازی آغاز می شود و با توجه به نوع بازی ممکن است کارت های بیشتری استفاده شود. در بازی پوکر استاندارد ارزش ۴ خال همگی با هم برابر است و هر دست پوکر از ۵ کارت تشکیل می شود و هنگامی که دو بازیکن بتوانند دسته های ۵ کارته با رتبه های برابر و خال های متفاوت بسازند تاوی پیش می آیو و پات به طور مساوی تقسیم می شود.زمانی که آخرین دور شرط بندی تمام شد همه بازیکنان کارت های خود را نشان می دهند و صاحب بهترین دست ۵ کارته محتویات پات را می گیرد. گاهی فقط یک بازیکن فعال می ماند که بدون نشان دادن کارت ها برنده پات است.

بازی های که با ورق پاسور انجام می شود؟

بازی حکم

یکی از بازی های قمار، بازی حکم است و افراد با دانستن قوانین کلی بازی و تمرکز و دقت می توانند زودتر از کارت یکدیگر باخبر شوند. این بازی بر پایه ۴ نفر انجام می شود و  هر دونفر روبه روی هم می نشینند و یک گروه را تشکیل می دهند و سپس حاکم را تعیین می کنند.برای تعیین حاکم یک نفر شروع به پخش کردن کارت ها می کند و هر نفر یک کارت می گذارد و اولین نفری که برگ تک از هر خالی را داشته باشد به عنوان حاکم بازی انتخاب می شود، سپس نفر سمت چپ حاکم کارت ها را بر می زند و پخش می کند.

حکم کردن به استراتژی حاکم بستگی دارد، اما معمولا حاکم خالی را به عنوان حکم تعیین می کند که خال های با ارزش ان را در دست خود داشته باشد. اگر در دست حاکم کارت با ارزش بالاتر از ۱۰ نباشد حاکم می تواند از پخش کننده بخواهد کارت ها را جمع کند بر بزند و دوباره پخش کند.در این بازی آس یا تک از همه کارت های یک خال ارزش بالاتری دارد و پس از آن k  شاه، Q بی بی، J سرباز و ۱۰ ، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲قرار دارد، اما برگی که خال حکم را داشته باشد از همه کارت های خال های دیگر با ارزش تر است مثلا اگر حکم دل باشد ۲ دل با ارزش تر از آس خشت است.

بعد از تعیین حکم و پخش شدن کارت ها بازی شروع می شود. حاکم یک برگ روی زمین می اندازد و از سمت راست حاکم دور می چرخد و هرکس باید یک برگ از آن خالی که حاکم بازی کرده است روی زمین بگذارد وقتی هر ۴ بازیکن نوبت خود را بازی کردند ارزش کارت هرکسی که از بقیه بیشتر بود امتیاز آن دست به او تعلق می گیرد و ۴ کارت به عنوان نشان یک دست گرفته شده جلوی بازیکن قرار می گیرد.این بار کسی که دست را برده است باید بازی را شروع کند و کارت با خال مورد نظر را روی زمین قرار می دهد. اگر بازیکنی کارتی با آن خال را نداشته باشد می تواند یکی از کار های زیر را انجام دهد:

بریدن بازی: زمانی که فرد کارت خال بازی را نداشته باشد می تواند کارتی از خال حکم را قرار دهد و به دلیل ارزش بالای خال حکم، دست را برنده شود و اگر دو نفر از خال حکم استفاده کنند کارت حکمی که ارزش بالاتری دارد برنده دست است.

رد دادن: اکر کسی کارت خال بازی را نداشته باشد و نخواهد از کارت حکم هم استفاده کند می تواند یک کارت با خال دیگری را بگذارد که به این کار رد دادن می گویند.

هر گروهی که ۷ دست بگیرد برنده بازی خواهد بود و آن راند را می برد و ۱ امتیاز می گیرد ، اینکه چند راند بازی شود و برنده نهایی مشخص شود سلیقه ای است‌.

 

بازی چهار برگ

این بازی بسیار ساده و آسان است و به دلیل آسانی شهرت بسیاری دارد. قانون بازی به این صورت است که جمع اعداد باید به عدد ۱۱ برسد و هر رو نفر که زودتر به امتیاز ۱۰۵ برسد برنده این بازی است. در این بازی دو نفر روبه روی هم می نشینند و یک گروه را تشکیل می دهد و هر دست از بازی ۲۰ امتیاز دارد که باید به دست آورند و تمام این دست ها شمرده می شود تا به امتیاز ۱۰۵ برسد.برای این بازی ابتدا یکی از بازیکنان ورق ها را کاملا بر می زند و از نفر سمت راست شروع می کند و به هر نفر ۴ کارت می دهد و در آخر ۴ کارت به خودش می دهد، ۴ کارت از سمت روی کارت ها که اعداد و اشکال مشخص باشد روی زمین می گذارد.

اگر دربین کارت های روی زمین سرباز باشد باید آن را بردارد و در کارت های پخش نشده بگذارد و کارت دیگری جای آن بگذارد.در این بازی ورق سور ۵ امتیاز، آس ۱ امتیاز، سرباز ۱ امتیاز، گشنیز ۲ امتیاز ۲خاج ۲ امتیاز و ۱۰خشت ۳ امتیاز دارد.زمانی که بازیکن بتواند با کارت های موجود امتیاز ۱۱ را به دست آورد برنده دست است مثلا یک کارت ۷ و یک کارت ۲ روی میز است  و بازیکن می تواند با یک کارت ۲ آن هارا جمع کند.بازی از سمت راست دیلر شروع می شود، هر بازیکن ۴ کارت در دست دارد، اگر کارت شاه یا بی بی داشته باشند فقط کارت شاه یا بی بی روی زمین را می توانند بردارند. ( این کارت ها در ۴ برگ ارزش زیادی ندارد.)

کارت سرباز می تواند تمام کارت ها به جز شاه و بی بی را جمع کند اگر تنها یک شاه یا بی بی روی میز باشد کارت سرباز می سوزد و روی زمین کنار آن دو قرار می گیرد که به ندرت این حالت پیش می اید.

سور زدن در بازی ۴ برگ یک جهش امتیازی است یعنی اگر با یک کارت تمام کارت های روی زمین بازی را جمع کنند سور زده است  و ۵ امتیاز به دست می آورد و علاوه بر امتیازات هر دست امتیاز سور را هم اضافه می کند. ( هر دست بیشتر از ۱۰ سور ندارد، امتیاز بالای ۵۲ سور ندارد، برگ آخر و دست آخر سور ندارد. )

 

بازی ریم

یکی از بازی هایی که با ورق پاسور انجام می شود  بازی ریم است هدف اصلی در این بازی این است که بازیکنان کارت های خود را مرتب کنند. این کار در نگاه اول کار آسانی است اما یک بازی فکری همراه با مقداری شانس است.با توجه به تعداد نفرات بازی تعداد کارت هایی که پخش می شود متفاوت استبازی ۲ بازیکن داشته باشد به هر نفر ۱۰ کارت داده می شود‌.بازیکنان ۳ یا ۴ نفر باشند به هر نفر ۷ کارت داده می شود.تعداد بازیکنان ۴ یا ۶ نفر باشد به هر نفر۶ کارت داده می شود‌.

ابتدا یک نفر به عنوان پخش کننده کارت و یک نفر به عنوان شروع کننده بازی مشخص می شود، سپس دیلر شروع به پخش کردن کارت ها می کند، در این بازی پخش کردن بازی یکی یکی است مثلا در بازی دو نفره ریم، دیلر یک کارت به خودش و یک کارت به شروع کننده می دهد تا ۱۰ کارت کامل شود.بقیه کارت ها را به پشت و طوری که روی کارت ها دیده نشود روی زمین می گذارند که به آن ها کارت انبار می گویند. پخش کننده آخرین کارت انبار را از رو کنار کارت های انبار می گذارد.شروع کننده باید یک کارت از روی کارت های انبار بردارد و به دست خود اضافه کند و به ازای کارت برداشته شده یک کارت از دست خود می سوزاند و از رو و آشکار کنار کارت های انبار و در وسط بازی قرار می دهد. اگر بازیکن تمایلی به اضافه کردن کارت برداشته شده از کارت های انبار نداشته باشد می تواند آن کارت را روی زمین بگذارد تا بازیکن دیگر در صورت نیاز از آن استفاده کند این کار تا جایی ادامه پیدا می کند تا یکی از بازکنان بتواند زودتر کارت های خود رامرتب کند.

نکته: شروع کننده می تواند از کارت رو شده در اول بازی هم استفاده کند.

پس از تمام شدن کارت های انبار، دیلر کارت های دور ریخته شده را بر می زند و به عنوان کارت انبار استفاده می کند.

هرکس زودتر کارت های خود را ریم کند برنده است و می توان یک امتیاز کل را در نظر گرفت.

بعد از مشخص شدن برنده بازی امتیاز دهی انجام می شود و هر بازیکن باید مجموع کارت های ریم نشده  در دست خود را جمع کند و هر کس بیشترین امتیاز را داشته باشد از بازی خارج می شود و در دور بعد حضور ندارد.

کارت های عکس دار ۱۰ امتیاز

کارت های آس  ۱۵ امتیاز

کارت ۲ تا ۱۰ امتاز با توجه به شماره آن ها.

فروشگاه بیکی مد با تنوع بالا انواع پاسور و. تاروت . تخته نرد و….را برای شما آماده کرده است و. برای خرید پاسور و سایر محصولات کلیک کنید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *